De Sine Regno van 2023

Wat is de Sine Regno?

De term ‘Sine Regno’ komt uit het Latijn en betekent zoiets als ‘zonder koninkrijk’ of ‘zonder bestuur’. Het is een week in het jaar waarin het huidige bestuur (H.T. (hoc tempore) bestuur) er even tussenuit gaat en het voorgaande bestuur (O.T. (olim tempore) bestuur) de touwtjes weer voor een aantal dagen in handen heeft. Dit jaar mag Bestuur Ofir een weekje tot rust komen terwijl Bestuur Ceder voor even terugkeert onder de naam ‘Bestuur Eik’.

Hoe is het om als bestuur terug te keren voor een weekje?

“Het is ontzettend leuk om weer een weekje bestuur te zijn, zeker tijdens de Sine Regno waarin gezelligheid centraal staat. Het is natuurlijk wel weer wennen om verantwoordelijk te zijn voor het organiseren van verenigingsavonden en om weer met elkaar wat te bedenken, maar het roept vooral goede herinneringen op”

Evelien Hoksberg | Secretaris

Ziet jullie bestuur er hetzelfde uit als vorig jaar?

“Nee, niet helemaal. Amice van Vulpen, onze penningmeester, is inmiddels burger en woont niet meer in Tilburg, dus hij is helaas afwezig. Ook heb je in een normaal bestuursjaar verschillende functies, maar voor de Sine Regno hebben we besloten dat we alle drie op gelijke voet staan”

Marjolein van Hattem | Voorzitter

Waarom nemen jullie als O.T. bestuur een andere naam aan tijdens de Sine Regno? Waar komt de naam ‘Bestuur Eik’ vandaan?

“Vorig jaar waren we Bestuur Ceder, maar dat bestuursjaar is voorbij en daarom kiezen we ervoor om een andere naam aan te nemen – we zijn immers een Sine Regno bestuur nu. Echter hebben we onze identiteit niet verloren en daarom zijn we wel in de boomsferen gebleven en hebben we ‘Bestuur Eik’ gekozen. Zoals een eik namelijk een stuk grond volledig in beslag neemt, zo zal deze week helemaal in het teken staan van Via Fidei. ”

Talitha Monster | Algemeen Adjunct

Wat kan je eigenlijk van de Sine Regno verwachten?

“Van de Sine Regno kan je vooral gezelligheid verwachten en een grote dosis bonding! Op maandag zullen we starten met een activiteit waarin de week en het thema worden uitgelegd, gecombineerd met leuke, interactieve spellen. Woensdagavond gaan we samen eten en volgt er een verenigingsavond en donderdag sluiten we af met een gezellige, ontspannen activiteit. Door de week heen zullen leden ook bezig zijn met de Sine Regno, aangezien er een doorlopende wedstrijd is en een aantal leden in de zogeheten GSRFC plaats zullen nemen.”

Evelien Hoksberg | Secretaris

Hebben jullie nog een woord voor de leden van Via Fidei?

Bijzijn is meemaken!! De Sine Regno is een unieke week in het verenigingsjaar die u niet mag missen.