DE GESCHIEDENIS VAN VIA FIDEI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 


2022

2023


Bestuur Ofir

Maar Hij kent de wegen die ik kies; Als Hij me toetste, zou ik puur als goud zijn. Ik ben in zijn spoor getreden, zonder af te buigen volgde ik zijn weg.
– Job 23: 10-11 –

Bestuur Ofir

Wij zijn bestuur Ofir en mochten dit verenigingsjaar bestuur zijn van deze prachtige vereniging. Ofir is het goudland uit de Bijbel waar Salomo zijn juwelen en edelstenen vandaan haalde. Het is een vruchtbaar gebied voor rijkdom en goud.

Wij zien Via Fidei als zo’n kostbare en vruchtbare plek. Vriendschappen worden gemaakt en het geloof wordt versterkt. Wij streven ernaar om ieder lid zijn of haar waarde te laten vinden in de vereniging en wij hopen met elkaar, als stukjes goud, bij te kunnen dragen aan de bouw van Gods huis.

2022

2023


2021

2022


Bestuur Ceder

In het zesde jaar van Via Fidei werd de vereniging bestuurd door Bestuur Ceder. Zoals een ceder een sterke en goed gewortelde boom is, zo wilden wij een bestuur zijn met sterke wortels: geworteld in God, in Tilburg en in de vereniging. Psalm 92:13-14 was dan ook de tekst die wij als leidraad hielden voor dit jaar. We mochten een ontzettend mooi jaar meemaken. Een jaar waarin we de vereniging door de bizarre corona pandemie heen leidden, maar ook een jaar waarin we mochten genieten van veel hoogtepunten. We zetten Via Fidei op de kaart binnen Ichthus Landelijk en groeiden als vereniging dichter naar elkaar toe. Al met al maakten wij ons hard voor verbondenheid, groei, en continuïteit. Zowel in het versterken van de relatie met God als met elkaar in verdieping en gezelligheid!

~ Bestuur Ceder, VIe Bestuur der C.S. Via Fidei

2021

2022


2020

2021


presidium credo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2020

2021


2019

2020


Presidium Fieramente3

Presidium Fieramente

Presidium Fieramente betekent letterlijk ‘Bestuur trots’.
Wanneer een componist zijn muziek schrijft, dan heeft hij een idee over de manier waarop demuziek gespeeld moet worden. Dit communiceert hij met de muzikant door bepaalde termen in debladmuziek te zetten, zoals ‘fieramente’, wat betekent dat de muziek trots gespeeld moet worden.
Zo willen wij ook zijn voor onze leden. Wij willen u opdragen om trots te zijn op uw vereniging endit uit te dragen aan de rest van de wereld.
Wij hebben daarnaast voor het woord ‘presidium’ gekozen omdat als wij onszelf bestuur haddengenoemd dat niet genoeg eer was voor het woord ‘fieramente’. Vandaar de samenstelling:Presidium Fieramente!

2019

2020


2018

2019


Bestuur Meer

Wij besturen onder de naam Bestuur Meer. Bij ‘Meer’ kunt u denken aan Amice van der Meer,maar onze naam willen we graag op meerdere vlakken gebruiken. De voorgaande jaren is er eengoede basis gemaakt voor C.S. Via Fidei.
Als bestuur willen we graag meer toevoegen aan de vereniging. De naam initieert dat we ambitieus in ons bestuur zijn en van veel dingen graag ‘meer’ zien.
Dit zullen we doen door een nieuwe kritische blik te werpen op de vereniging en hoe die nu functioneert.

2018

2019


2017

2018


‘Een vriend heeft te aller tijd lief’ – Spreuken 17:17

Bestuur amicitia fortior

Onze bestuursnaam ‘Amicitia Fortior’ betekent, vrij vertaald: ‘Sterker door vriendschap’, In dezebestuursnaam ligt onze wens voor de vereniging besloten: vriendschap met elkaar en vriendschaptussen de verenigingsleden, maar daarnaast ook de vriendschap met God.
In het boek Spreuken geeft Salomo het belangrijkste kenmerk van vriendschap: liefde jegenselkaar! We willen ons er voor inzetten deze vriendschapsbanden tussen leden onderling, tussenbestuursleden onderling, met God en met andere verenigingen te laten ontstaan, te versterken enwarm te houden. We weten ons hierin afhankelijk van Gods hulp.

2017

2018


2016

2017


‘Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.’ – Jesaja 60:1

Bestuur briljant

Diamant is voor zover bekend het hardste materiaal dat in de natuur voorkomt. Een ruwe diamant kan nog niet als sieraad dienen en is dof en vrijwel altijd onregelmatig van vorm. Een diamant is in verschillende vormen te slijpen, de briljantvorm is de meest bekende en verhoogd de luister en lichtreflectie van een diamant.
Als eerste bestuur van C.S. Via Fidei zien we vereniging als een ruwe diamant die nog dof en onregelmatig van vorm is. We zien een vereniging met veel potentie en hebben het voorrecht om met God en elkaar de vereniging te slijpen. Als bestuur hebben we een visie, een visie waarin onzevereniging schittert als een diamant.

2016

2017