Over Via Fidei

Sinds 2016 is Via Fidei opgericht vanuit een fusie tussen de verenigingen Ichthus Tilburg en Vegetist. Via Fidei is Latijn voor: ‘de weg van het geloof’. Wij helpen elkaar op de weg van het geloof door een combinatie van bijbelstudiekringen, discussieavonden en het uitnodigen van interessante sprekers.

Via Fidei is een interkerkelijke vereniging. Ook als je niet aangesloten bent bij een kerk of nog twijfels hebt, ben je bij ons welkom. Zolang je onze christelijke grondslag maar respecteert en samen met ons wil groeien in geloof.

Kerst

V.C.S Ichthus Landelijk

Retraite

Via Fidei valt onder het landelijke verband V.C.S Ichthus Landelijk die studentenverenigingen vertegenwoordigt in 16 steden in Nederland. Kenmerkend is het open karakter, diversiteit en de centrale plaats van de Bijbel.

Lid worden

Wanneer je lid wordt van Via Fidei, wordt je ingedeeld bij een bijbelstudiekring. Gedurende het jaar kom je regelmatig bij elkaar om Bijbelse kwesties te bespreken. Er is ruimte voor vragen, gesprek en elkaar leren kennen.

Lid worden van Via Fidei doe je zeker niet alleen voor de Bijbelstudie, ook voor de vriendschap. We organiseren ontspannen activiteiten waaronder ieder jaar een gala, doen spelletjes en houden borrels met elkaar en andere verenigingen. Met elkaar genieten we van onze studententijd.

Vriendschap

Het bestuur

“Dit jaar wordt de vereniging bestuurd door Bestuur Ceder. Wij zijn het VIe bestuur en zoals een ceder een sterke en goed gewortelde boom is, zo willen wij een bestuur zijn met sterke wortels: geworteld in God, in Tilburg en in de vereniging. Psalm 92:13-14 is dan ook de tekst die wij als leidraad houden voor dit jaar. Wij, Marjolein van Hattem, Evelien Hoksberg, Johan van Vulpen en Talitha Monster, zijn vol enthousiasme om ook dit jaar onze vereniging en leden te leiden en te steunen. Zowel in het versterken van de relatie met God als met elkaar in verdieping en gezelligheid.” – Vie Bestuur der C.S. Via Fidei, Bestuur Ceder