Over Via Fidei

  • Over Via Fidei

Sinds 2016 is Via Fidei opgericht vanuit een fusie tussen de verenigingen Ichthus Tilburg en Vegetist. Via Fidei is Latijn voor: ‘de weg van het geloof’. Wij helpen elkaar op de weg van het geloof door een combinatie van bijbelstudiekringen, discussieavonden en het uitnodigen van interessante sprekers.

Via Fidei is een interkerkelijke vereniging. Ook als je niet aangesloten bent bij een kerk of nog twijfels hebt, ben je bij ons welkom. Zolang je onze christelijke grondslag maar respecteert en samen met ons wil groeien in geloof.

Kerst
  • V.C.S. Ichthus Landelijk
Retraite

Via Fidei valt onder het landelijke verband V.C.S Ichthus Landelijk die studentenverenigingen vertegenwoordigt in 16 steden in Nederland. Kenmerkend is het open karakter, diversiteit en de centrale plaats van de Bijbel.

  • Lid Worden
Vriendschap

Wanneer je lid wordt van Via Fidei, wordt je ingedeeld bij een bijbelstudiekring. Gedurende het jaar kom je regelmatig bij elkaar om Bijbelse kwesties te bespreken. Er is ruimte voor vragen, gesprek en elkaar leren kennen.

Lid worden van Via Fidei doe je zeker niet alleen voor de Bijbelstudie, ook voor de vriendschap. We organiseren ontspannen activiteiten waaronder ieder jaar een gala, doen spelletjes en houden borrels met elkaar en andere verenigingen. Met elkaar genieten we van onze studententijd.

  • Ontmoet het Bestuur
Bestuur Ofir

Wij zijn bestuur Ofir en mogen dit verenigingsjaar bestuur zijn van deze prachtige vereniging. Ofir is het goudland uit de Bijbel waar Salomo zijn juwelen en edelstenen vandaan haalde. Het is een vruchtbaar gebied voor rijkdom en goud. Wij zien Via Fidei als zo’n kostbare en vruchtbare plek. Vriendschappen worden gemaakt en het geloof wordt versterkt. Wij streven ernaar om ieder lid zijn of haar waarde te laten vinden in de vereniging en wij hopen met elkaar, als stukjes goud, bij te kunnen dragen aan de bouw van Gods huis.

Maar Hij kent de wegen die ik kies; Als Hij me toetste, zou ik puur als goud zijn. Ik ben in zijn spoor getreden, zonder af te buigen volgde ik zijn weg.

Job 23: 10-11 –