OVER VIA FIDEI

De vereniging

Sinds 2016 is Via Fidei opgericht vanuit een fusie tussen de verenigingen Ichthus Tilburg en Vegetist. Via Fidei is Latijn voor: ‘de weg van het geloof’. Wij helpen elkaar op de weg van het geloof door een combinatie van bijbelstudiekringen, discussieavonden en het uitnodigen van interessante sprekers.
Via Fidei is een interkerkelijke vereniging. Ook als je niet aangesloten bent bij een kerk of nog twijfels hebt, ben je bij ons welkom. Zolang je onze christelijke grondslag maar respecteert en samen met ons wil groeien in geloof.

De woensdagavond is een vaste verenigingsavond. Om de week wordt er een bijbelstudie gedaan binnen vaste kringen, en tijdens de andere weken is er een activiteit met de hele vereniging bij elkaar.
Daarnaast zijn er regelmatig externe activiteiten, zoals bijbelstudies, lezingen en Praise and Prayers.

Ontmoet het bestuur

V.C.S. Ichthus Landelijk

Via Fidei valt onder het landelijke verband V.C.S Ichthus Landelijk die studentenverenigingen vertegenwoordigt in 16 steden in Nederland. Kenmerkend is het open karakter, diversiteit en de centrale plaats van de Bijbel.

Na de fusie van C.S.V. Ichthus Tilburg en Vegetist werd ervoor gekozen om als C.S. Via Fidei onderdeel te worden van C.S.V. Ichthus Landelijk. Hiervan zijn nog vijftien andere Ichthusverenigingen lid. Binnen de Ichthussferen wordt er naar elkaar verwezen als ‘zusterverenigingen’, omdat wij lid zijn van hetzelfde verband. Deze verenigingen zijn verspreid door heel het land. Wij vinden steun bij elkaar en maken samen mooie dingen mee. Zo vindt er ieder jaar een Ichthus Landelijk gala plaats, strijden we met en tegen elkaar op het Ichthus Landelijk Sporttoernooi en kamperen we samen op Opwekking. Daarnaast wordt er onderling een heleboel geborreld en gebrast.

Met één van de Ichthusverenigingen, C.S.V. Ichthus Breda, hebben wij een speciale band. C.S.V. Ichthus Breda is namelijk onze schakelvereniging. Dit betekent dat wij ons extra richten op onze banden en regelmatig met elkaar verbroederen, bijvoorbeeld onder het genot van een borrel of door middel van een amicaal weekend.
Naast banden met onze zusterverenigingen hebben wij ook banden met verenigingen als Navigators Tilburg en Emèt Qenee. Dit worden ook wel ‘broederverenigingen’ genoemd, omdat zij in dezelfde stad zijn gevestigd als wij. Ook hiermee vinden onderling borrels en brasacties plaats. Wij beschouwen al deze banden als zeer waardevol, omdat wij samen ons geloof kunnen versterken en uitdragen.

Lid worden

Wanneer je lid wordt van Via Fidei, wordt je ingedeeld bij een bijbelstudiekring. Gedurende het jaar kom je regelmatig bij elkaar om Bijbelse kwesties te bespreken. Er is ruimte voor vragen, gesprek en elkaar leren kennen.
Verder organiseren we ontspannen activiteiten waaronder ieder jaar een gala, doen spelletjes en houden borrels met elkaar en andere verenigingen. Met elkaar genieten we van onze studententijd.