Identiteit

Sinds 2016 is Via Fidei opgericht vanuit een fusie tussen de verenigingen Ichthus Tilburg en Vegetist. Via Fidei is Latijn voor: ‘de weg van het geloof’. Wij helpen elkaar op de weg van het geloof door een combinatie van bijbelstudiekringen, discussieavonden en het uitnodigen van interessante sprekers.

Via Fidei is een interkerkelijke vereniging. Ook als je niet aangesloten bent bij een kerk of nog twijfels hebt, ben je bij ons welkom. Zolang je onze christelijke grondslag maar respecteert en samen met ons wil groeien in geloof.

Kerst

Landelijk verband

Retraite

Via Fidei valt onder het landelijke verband V.C.S Ichthus Landelijk die studentenverenigingen vertegenwoordigt in 16 steden in Nederland. Kenmerkend is het open karakter, diversiteit en de centrale plaats van de Bijbel.

Activiteiten

Wanneer je lid wordt van Via Fidei, wordt je ingedeeld bij een bijbelstudiekring. Gedurende het jaar kom je regelmatig bij elkaar om Bijbelse kwesties te bespreken. Er is ruimte voor vragen, gesprek en elkaar leren kennen.

Lid worden van Via Fidei doe je zeker niet alleen voor de Bijbelstudie, ook voor de vriendschap. We organiseren ontspannen activiteiten waaronder ieder jaar een gala, doen spelletjes en houden borrels met elkaar en andere verenigingen. Met elkaar genieten we van onze studententijd.

Vriendschap

Het bestuur

Presidium Fieramente 3
“Komend collegejaar zijn wij: Eva Schoemeijer, Paola Pirruccio, Nathanaël Rijneveld en Loïse Bassie het IVe bestuur van Via Fidei! Onder de naam Presidium Fieramente hopen wij voor een mooi jaar zorgen waarin we veel aandacht kunnen geven aan onze vereniging met haar leden, de stad Tilburg en natuurlijk aan God. Wij hopen dat het een jaar wordt waar we met gepaste trots op terug kunnen kijken!” – IVe Bestuur der C.S. Via Fidei, Presidium Fieramente